Wystawa 'Historia haftem malowana' zakończona
A wystawa trwa...
Uroczyste otwarcie haftowanej 'Bitwy pod Grunwaldem'

Film Krzysztofa Wydry obrazujący powstanie haftu

Przedszkolaki na Wystawie

Otwarcie Wystawy

Sponsorzy:

Aqua Przedszkole Marcinek Auto części KABA   Rosiński    Pilch

Magurka CAMAR Times   Okmar   Sanit-Trans 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt uzyskał promesę dofinansowania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Bielska" ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach projektu: „Historia haftem malowana".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UE  LEADER  Ziemia Bielska  PROW
Copyright © 2011, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzyrzeczu Górnym OSP MG
Opracowanie serwisu: Jacek Paździor, grafika: Łukasz Mroczko